aktualizováno: 26.11.2018 12:51:55 

Zeus

Iné súťaže

Vítejte na stránce kozakfm.wbl.sk v sekci Iné súťaže

Naša účasť a umiestnenie 2012/2013:

Náboj:

  • Dve družstvá:
    • GAB NO1 (Andrej Uhliarik, Simona Vajdiarová, Jakub Viater, Ondrej Košút, Filip Matušák) - 18. miesto ,
    • Trajovci - Kozákovci ( Rudolf Traj, Lukáš Traj, Lukáš Holub, Marcel Frančák, Michal Vorčák) - 29. miesto
  • Náboj 2012 - výsledková listina.docx

Študentská formula okolo Slovenska 2012:

  • Jedno družstvo: (L. Holub, M. Frančák, P. Jurášková, I. Galko)  - 3. miesto
  • Výsledky a foto.docx

 

 

Fyzikálne súťaže,  do ktorých sa možno zapojiť:

Názov súťaže: Pikofyz
Typ súťaže: fyzikálna
Určená pre typ školy: ZŠ
Určená pre ročníky: 7., 8., 9. a príslušné ročníky šesť a osemročných gymnázií
Termín na zaslanie prác: Súťaž sa skladá z dvoch nezávislých častí – zimnej a letnej. Každá z nich prebieha v rámci školského polroka. Jedna časť pozostáva z troch sérií úloh.
Termín na prihlásenie: K riešeniu 1.série treba poslať prihlášku
Dobrá rada, tip: Pikofyz je korešpondenčný seminár pre žiakov, ktorí majú radi fyziku.
Linka na stránku súťaže: http://www.p-mat.sk/index.php?fetch=9

 

Názov súťaže: FKS (fyzikálny korešpondenčný seminár)
Typ súťaže: fyzikálna
Určená pre typ školy: SŠ
Určená pre ročníky: 1., 2., 3., 4. a príslušné ročníky šesť a osemročných gymnázií
Termín na zaslanie prác: Súťaž sa skladá z dvoch nezávislých častí – zimnej a letnej. Každá z nich prebieha v rámci školského polroka. Jedna časť pozostáva z troch sérií úloh.
Termín na prihlásenie: K riešeniu 1.série treba poslať prihlášku
Dobrá rada, tip: FKS je fyzikálna súťaž pre nadaných stredoškolákov prebiehajúca počas celého roku.
Linka na stránku súťaže: http://www.fks.sk/co_je/co_je.php

 

Názov súťaže: FyzIQ
Typ súťaže: fyzikálna
Určená pre typ školy: ZŠ, SŠ
Určená pre ročníky: 7., 8., 9. ZŠ, 1., 2., 3., 4. SŠ a príslušné ročníky šesť a osemročných gymnázií
Termín na zaslanie prác: Počas roka žiaci dostanú päť sérií úloh na základe ktorých sa určí poradie.
Termín na prihlásenie: K riešeniu 1.série treba poslať prihlášku
Dobrá rada, tip: Cieľom korešpondenčnej súťaže FyzIQ je poskytnúť žiakom sadu zaujímavých úloh, ktoré rozvíjajú ich fyzikálne a logické myslenie.
Linka na stránku súťaže:
http://www.p-mat.sk/index.php?fetch=10&full=1&lang=1&ident=1

Názov súťaže: Turnaj mladých fyzikov
Typ súťaže: fyzikálna
Určená pre typ školy: SŠ
Určená pre ročníky:  1., 2., 3., 4. a príslušné ročníky šesť a osemročných gymnázií
Termín na zaslanie prác: Na začiatku roka spravidla päťčlenné družstvá žiakov dostanú 17 náročných úloh, ktoré musia spracovať tak, aby ich mohli prezentovať pred odbornou porotou.
Termín na prihlásenie: zatiaľ nezverejnený
Dobrá rada, tip: Turnaj mladých fyzikov je súťaž pre zväčša 5členné družstvá stredoškolákov vo fyzike. Spája v sebe myšlienky Fyzikálnej olympiády (riešenie príkladov) s myšlienkami stredoškolskej odbornej činnosti (prezentácia riešenia nejakého problému pred odbornou porotou).
Linka na stránku súťaže:
http://www.tmfsr.sk/index.php?vyber=aktuality&lang=svk

 

Názov súťaže: Olympiáda mladých vedcov
Typ súťaže: prírodovedná
Určená pre typ školy: ZŠ, SŠ
Určená pre ročníky: žiaci do 16 rokov
Harmonogram súťaže (rok 2010): 1.3.2010 - zverejnenie domáceho experimentu
12.4.2010 - odovzdanie riešení domáceho experimentu
apríl 2010 - test (cez Internet), najlepších 40 žiakov (z experimentu a testu) postupuje na sústredenie
máj 2010 - prvé výberové sústredenie (asi 10 najúspešnejších postupuje)
september 2010 - druhé výberové sústredenie - zostavenie 6 členného reprezentačného tímu
december 2010 - medzinárodné kolo IJSO
Dobrá rada, tip: IJSO je medzinárodná súťaž, kde si žiaci otestujú svoje vedomosti z viacerých oblastí (fyzika, chémia, biológia, matematika). Pre žiakov je to možnosť získať mimoriadnu skúsenosť z medzinárodného podujatia.
Linka na stránku súťaže: http://www.ijso.sk/

 

Názov súťaže: Fyzikálna olympiáda
Typ súťaže: fyzikálna
Určená pre typ školy: ZŠ, SŠ
Určená pre ročníky: Všetky
Termín na zaslanie prác: Súťaž sa organizuje v štyroch kolách (domácom, školskom, obvodnom, krajskom a celoštátnom)
Termín na prihlásenie: Je v kompetencii škôl.
Dobrá rada, tip: Fyzikálna olympiáda je súťaž, ktorú snáď ani netreba predstavovať. Je jedným zo spôsobov práce s talentovanou mládežou.
Linka na stránku súťaže: http://www.olympiady.sk/index.php?www=sp_detail&id=4&mItem=35&nPid=2, http://fpv.uniza.sk/fo/

 

Názov súťaže: Archimediáda
Typ súťaže: fyzikálna
Určená pre typ školy: ZŠ
Určená pre ročníky: 7. ročník ZŠ a nižšie
Termín na zaslanie prác: Súťaž sa organizuje v štyroch kolách (domácom, školskom, obvodnom, krajskom a celoštátnom)
Termín na prihlásenie: Je v kompetencii škôl.
Dobrá rada, tip: Archimediáda je vlastne kategória G Fyzikálnej olympiády. Táto kategória je určená pre najmladších. Žiaci sa takto môžu oboznámiť z princípom fyzikálnej olympiády.
Linka na stránku súťaže: http://fpv.uniza.sk/fo/

 

Názov súťaže: Astronomická olympiáda
Typ súťaže: fyzikálna
Určená pre typ školy: ZŠ, SŠ
Určená pre ročníky: Všetky
Termín na zaslanie prác: Súťaž sa organizuje v dvoch kolách (domácom, školskom, obvodnom, krajskom a celoštátnom)
Termín na prihlásenie: Je v kompetencii škôl.
Dobrá rada, tip: Astronomická olympiáda nemá takú dlhú tradíciu, ako ostatné olympiády.Je určená pre žiakov, ktorím sa páči astronómia.
Linka na stránku súťaže: http://sas.astro.sk/Akcie/AO/AOterminy2010.html

 

 

Názov súťaže: Astronomický korešpondenčný seminár
Typ súťaže: astronomická
Určená pre typ školy: ZŠ, SŠ
Určená pre ročníky: 1., 2., 3., 4. a príslušné ročníky šesť a osemročných gymnázií
Termín na zaslanie prác: Súťaž sa skladá z dvoch nezávislých častí – zimnej a letnej. Každá z nich prebieha v rámci školského polroka. Jedna časť pozostáva z troch sérií úloh.
Termín na prihlásenie: K riešeniu 1.série treba poslať prihlášku
Dobrá rada, tip: Astronomický korešpondenčný seminár dáva žiakom možnosť vyskúšať si svoje vedomosti z astronómie. Slúťi tiež ako príprava na Astronomickú olympiádu
Linka na stránku súťaže: http://www.vesmir.sk/?id=sutaze_aks

 

Názov súťaže: Čo vieš o hviezdach
Typ súťaže: astronomická
Určená pre typ školy: ZŠ, SŠ
Určená pre ročníky: 4. ročník ZŠ a vyššie a všetky ročníky SŠ
Termín na zaslanie prác: Súťaž je trojstupňová (Okresné resp. regionálne kolo, krajské kolo, celoslovenské kolo)
Termín na prihlásenie: Na rok 2011 ešte nie je zverejnený
Dobrá rada, tip: Táto súťaž umužňuje študentom overiť si a porovnať svoje vedomosti o hviezdach
Linka na stránku súťaže: http://www.vesmir.sk/?id=cvoh_statut

 

Názov súťaže: Technická olympiáda 3V (Veda, Výskum a Vývoj)
Typ súťaže: technická
Určená pre typ školy: ZŠ, SŠ
Určená pre ročníky: všetky
Termín na prihlásenie: Žiak sa prihlási sám, vyrieši jednoduchý test a môže poslať do súťaže PowerPointovú prezentáciu na ním zvolenú tému (konkrétne dátumy pre 4. ročník súťaže ešte nie sú zverejnené)
Dobrá rada, tip: Zámerom TO 3V je zvýšenie atraktívnosti technických disciplín a zvýšenie záujmu mladých ľudí o vedu a výskum
Linka na stránku súťaže: http://sutaz.tnuni.sk/

 

 

Názov súťaže: Festival vedy a techniky (FVaT)
Typ súťaže: technická
Určená pre typ školy: ZŠ, SŠ
Určená pre ročníky: mladí do 20 rokov
Termín na prihlásenie: Ešte nie je zverejnený
Dobrá rada, tip: Súťaž sa koná na pôde PF UK v BA. Cieľom FVaT je umožniť mladým prezentovať svoje nápady a projekty pred odbornou porotou a získať tak skúsenosti s tvorbou i obhajobou sojej práce. Konajú sa aj krajské Festivaly vedy a techniky (banskobystrický a žilinský)
Linka na stránku súťaže: http://www.festivalvat.sk/

 

Názov súťaže: Delfín
Typ súťaže: prírodovedná
Určená pre typ školy: ZŠ
Určená pre ročníky: 7., 8., 9. a príslušné ročníky šesť a osemročných gymnázií
Termín na zaslanie prác: Počas roka žiaci dostanú päť sérií úloh na základe ktorých sa určí poradie.
Termín na prihlásenie: Do odoslania 1.série úloh je potrebné sa zaregistrovať na stránke http://www.p-mat.sk
Dobrá rada, tip: Delfín je prírodovedný seminár, ktorý žiakom umožní naučiť sa využívať vedomosti z viacerých predmetov.
Linka na stránku súťaže:
http://www.p-mat.sk/index.php?ps=1&fetch=407&full=1&lang=1&ident=1

 

TOPlist